Communiceren is beïnvloeden

Een heldere communicatie is onmisbaar bij het bereiken van uw doelstellingen.
Toch wordt het belang ervan vaak onderschat.

De 'andere' informatie

Wanneer een zender een boodschap overbrengt naar een ontvanger, wordt er tegelijkertijd - bewust of onbewust  - andere informatie meegezonden. Er ontstaat ruis op de lijn. Hoe meer ruis hoe minder kans dat de boodschap goed wordt begrepen en leidt tot het gewenste gedrag/actie bij de ander.

Communicatiestoornissen voorkomen en doorbreken

Het kan dus gebeuren dat u met uw boodschap niet het gewenste effect bereikt, zonder dat u begrijpt waarom. Als u iemand wilt overtuigen is het van groot belang dat u inzicht hebt in het communicatieproces en in staat bent om communicatiestoornissen te voorkomen en te doorbreken.

Binnenpoort.com ondersteunt u bij een effectievere communicatie door advies, training en procesbegeleiding.

Meer over trainingen.

Onze Thema's

  • kennis van communicatie
  • overtuigende boodschap
  • gesprekstechnieken
  • presentatietechnieken
  • onderhandelingstechnieken