Effectief lobbyen

Lobbyen is een belangrijk onderdeel van het Public Affairs-proces. Pogingen om wet- en regelgeving en overheidsbeleid te beïnvloeden zijn de meest voor zich sprekende voorbeelden van lobbyen. Maar het wordt bijvoorbeeld ook ingezet voor het verkrijgen van overheidssubsidies en vergunningen.

Lobbyacties kunnen bestaan uit het voeren van gesprekken, het sturen van brieven, het aanbieden van een petitie of onderzoeksresultaten, demonstraties, ludieke acties of bijvoorbeeld media-uitingen. Maar: wanneer zet u wat in, en bij wie? En hoe gaat u om met alle tegenstrijdige belangen in het veld? Kortom, wat is nodig om een succesvolle lobby te voeren?

Als PA-specialist ondersteunt Binnenpoort.com u bij al uw vragen over Public Affairs/lobbyen. Behalve advies, training en procesbegeleiding behoren uitvoering en interim werkzaamheden tot de mogelijkheden.

Meer over trainingen.

Onze Thema's

  • belangenbehartiging
  • lobbystrategie
  • lobbyplan
  • lobbyboodschap
  • lobbygesprek
  • stakeholderanalyse
  • actorenanalyse
  • netwerkvorming
  • besluitvorming overheden